Moderne feminisme

Politikkens begynnelse
16th august 2019

I Norge fikk kvinner stemmerett i 1913, men det måtte de kjempe hardt for. Kvinnene som kjempet for rettighetene sine ble kalt feminister, og de kjempet for likestilling mellom menn og kvinner. Universalt var kvinner sett på som mer mindreverdig enn menn, selv om de hadde en stor rolle i familien. Mennene tjente pengene for å forsørge familien, og skulle derfor ha størst kontroll over beslutningene som skulle tas. I dag er det ennå kvinner som kaller seg selv feminister, men hvorfor gjør de det? Har ikke menn og kvinner allerede de samme rettighetene?

Kjønnsdiskriminering

Moderne feminisme er en ideologi som handler om å bekjempe kjønnsdiskriminering, om det så er i hjemmet, på jobben eller i det sosiale livet. Kjønnsdiskriminering er forskjellsbehandling mellom kjønn, som ofte skyldes stereotyping. Stereotypene stammer fra de tradisjonelle rollene kvinner og menn hadde på 1900-tallet, men også gjennom verdenshistorien. En kvinne skulle holde seg på kjøkkenet og passe på barna, mens mannen stelte skjegget med barberblad før han skulle ut på jobb. Selv om slike stereotyper virker gammeldagse finnes de overalt i samfunnet vårt.

Lønnsgapet

Generelt sett tjener kvinner mindre enn menn, og det er en av hovedmålene for den moderne feminismen å bekjempe. At det er en lønnsforskjell mellom kvinner og menn er en hetet debatt, fordi motstandere mener at det er gode grunner bak forskjellen. Det er slik at kvinner velger oftere deltidsjobber, og de tjener derfor mindre. Gjennomsnittslønnen blir dermed forskjellig, som er en av hovedargumentene til motstanderen, men det er selvfølgelig flere sider av en sak.

Vold mot kvinner

Mange kvinner har vært ofre for vold, både fysisk og psykisk. Kvinner er vanligvis fysisk svakere enn menn, og det er derfor enklere for gjerningsmannen å utøve vold mot dem. Det er vanskeligere å kjempe tilbake, og det er en av grunnene for at kvinner ikke tør å si ifra. Dette gjør kvinner til lette ofre, og det er en sak feminister ønsker å sette søkelyset på. Et annet problem feministbevegelsen prøver å stoppe er seksuelle overgrep mot kvinner. Vi har jo alle hørt om #metoo-kampanjen, en bevegelse som kjemper mot seksuell trakassering og seksuelle overgrep.

Ulike meninger

Ikke alle er like glad i den nye feministbevegelsen. Flere av motstanderne synes at de moderne feministene fokuserer på saker som ikke er viktige nok, da feminister kan klage på ting som har liten betydning for det de egentlig kjemper for. At en feminist bruker tiden sin på å diskutere om en setning er sexistisk eller ei føles unødvendig, spesielt når det er kvinner i andre land som ikke har noen rettigheter. At feminismen handler mer om å hate menn, enn å skape likestilling mellom dem, er en annen kritikk den moderne feminismen blir stadig kritisert for.

culture