Åpenhet i politikken

Politikkens begynnelse
5th august 2019

Alt som skjer i samfunnet handler om politikk, og innbyggerne har ulike synspunkter på hvordan det hele skal styres. Tingen er at ikke alle er enige med alle, men det er vanskelig for politikere å lytte til hver eneste bekymring som eksisterer. Samfunnet har derfor valgt å gruppere disse synspunktene i forskjellige kategorier, og det ga oss det politiske landskapet. I dag føles politikken mer splittende enn noen gang, men du må huske at personen som er strake motsetningen til deg selv politisk, også er et menneske. Det er viktig å være åpen for andres meninger, da det er lett å bli forutinntatt.

Alle er mennesker

Vi former våre politiske synspunkter gjennom vår opplevelser og status i samfunnet. En fra middelklassen vil mest sannsynlig se den økonomiske politikken på en annen måte enn en person fra overklassen, som vanligvis er mer konservativ. Hva landet skal bruke penger på, og hvor høye skatter og avgifter skal være, skaper ulike debatter mellom samfunnsklassene. Glemmer du dog at de rike er mennesker, eller mener at arbeidere ikke er verdige, vil ditt perspektiv på verden være forvridd. Ingenting godt vil komme ut av å se ned på andre, ikke politisk eller på et menneskelig nivå. Velger vi å lytte snarere enn å ignorere, være medfølende istedenfor å være vemmelige, kan vi som et samfunn fungere. Det er vanlig å være uenig, men skjønner du hvordan de på den andre siden av det politiske spekteret tenker, kan dere finne et kompromiss.

Partiske meninger

Hvis du ikke er åpen for andre meninger i politikken vil du ende opp i et ekkokammer, som er et sted der alle dine meninger er akseptert. Hvis du mener at et kjøleskap burde være stort for å kunne lagre mest mulig varer, samtidig som en annen person mener at et minikjøleskap er nyttig å ha og mer miljøvennlig, vil meningen til sistnevnte være uakseptabel, selv om denne personen har et godt poeng. Det vil si at informasjonen som støtter dine poeng vil være riktig, mens det som går imot blir ignorert. Mediene har en stor rolle i dette, da de har en tendens til å fokusere på en politisk ideologi. Så ikke la ideene dine ødelegge dommen din, fordi det er enkelt å spre feilinformasjon når du er partisk.

Polarisering

Politikk kan virke veldig polariserende. Hvis du er på venstresiden av politikken må du bare holde deg med dem, og motsatt. Meninger kan splitte både familie og venner, men også samfunnet i to. Det har alltid vært slik, selv om det er mulig at den amerikanske presidenten Donald Trump har hjulpet å forsterke det. De ekstreme og radikale ideologiene fra begge sider av det politiske spekteret kan få de vanlige menneskene i samfunnet til å bli mindre interessert i å lytte til andres meninger, selv om det trengs for å komme fram til en felles løsning.

culture