Politiske partier i Norge

Politikkens begynnelse
31st mai 2021

Norge er et demokratisk land med et godt utarbeidet politisk system. Vi har ytringsfrihet, og vi kan stemme på de politikerne vi selv ønsker. Mange land har etter hvert samme nivå av demokrati som Norge, men det finnes fortsatt land som er diktaturer. I Norge har vi en rekke politiske partier. Partiene er enige om mye, men det finnes også uenigheter. Det kan være utfordrende å holde styr på alle de politiske partiene i Norge, og i denne artikkelen skal vi presentere noen av de største partiene vi har her til lands.

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet har de siste årene vært ett av Norges største partier. AP har hatt flere kjente ledere opp gjennom årene, for eksempel Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre. Partiet er dannet av og for arbeidere, og holder velferdsstaten og arbeidernes rettigheter høyt i kurs. Dette er saker som betyr mye for politikerne og medlemmene i partiet.

Høyre

Høyre sitter i dag i regjering, og har statsminister Erna Solberg som øverste leder. Ideologisk sett er Høyre liberalkonservativt, og er det nest eldste partiet i landet. Høyre ble dannet i 1884, like etter partiet Venstre. Høyres politiske ideologi er en maktbalanse mellom staten og individet, og kan sies å være mer fokusert på individet enn for eksempel Arbeiderpartiet.

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet (FRP) ledes i dag av Sylvi Listhaug, etter at Siv Jensen ga seg som leder i 2021. Før Siv Jensen var Carl I. Hagen leder for partiet. Partiet hadde sju statsråder i den nåværende regjeringen, men disse trakk seg i 2020.

Kristelig Folkeparti

Kristelig Folkeparti (KRF) ledes av Kjell Ingolf Ropstad, som også er barne- og familieminister i den nåværende regjeringen. Partiets ideologi bygger sterkt på kristne verdier og har historisk sett hatt stor oppslutning blant annet på Vest- og Sørlandet. Partiet er gammelt, og ble grunnlagt allerede i 1933.

culture