Politiske parti

Innflytelse og media
15th mars 2019

Et politisk parti er en organisasjon som jobber for å påvirke regjeringens politikk gjennom å oppnevne sine egne kandidater som får politiske verv. Generelt kan man si at begrepet politisk parti har to definisjoner. Et parti kan defineres av og som dets ideologi, og den igjen blir oppfattet som nesten synonymt med gruppen som tror på den. I ordene til Benjamin Constant er det «et møte mellom menn som har den samme politiske doktrine».

Den andre definisjonen er av en mer institusjonell natur, og ser partier som en essensiell del av demokratiet. Det betyr å gjøre politiske partier i stand til å forme den organisatoriske strukturen til demokratiet. Motstridende politiske grupperinger har alltid eksistert i alle regimer, men var tidligere mer basert på opposisjon mot personer i posisjon. Senere, fra det søttende århundrets England, ble det etablert en ny form for opposisjon i politiske grupperinger, som var basert på politisk teori.

Flerpartisystemer har spredt seg til nesten hele verden, og med det en ny politisk oppfatning: fredelig politisk alternering av regjeringer og statsoverhoder, og mellom flertall og mindretall. Det mest vanlige skillene er mellom venstre og høyre, eller sagt på en tabloid måte: konservative og reformister.

culture