Hva er libertarianisme

Politikkens begynnelse
4th februar 2019

For dere som har fulgt med på det amerikanske valget, har sikkert lagt merke til at det ikke bare er Demokratene og Republikanerne som stiller til valg. Et annet parti er Libertarian Party er etter eget utsagn det tredje største partiet i USA. Det har i flere valg blitt talt flere millioner stemmer på dette partiet, uten at de har fått noe makt eller fotfeste.

På hjemmesiden til partiet kan du lese mer om dem Nettsiden for Libertarian Party og sette deg inn i hva de står for.

Ved forrige valg var det en periode noen som fryktet at Donald Trump skulle bli president, som mante at man burde stemme på Det Libertarianske Partiet fremfor Republikanerne.

Full frihet for individet

Det Libertarianske Partiet vil maksimere individets frihet. Alle føderale skatter bør avskaffes og partiet mener også at narkotika må legaliseres. Partiet ønsker også at USA må åpne grensene sine for innvandring.

Denne nettsiden forteller litt mer om denne politiske retning Hva er libertarianisme og det en side er fra Institute for humane studies at George Mason University

Vil redusere statens makt og innflytelse

Libertarianisme er en politisk filosofi som vil gi alle mennesker mer innflytelse over sine egne liv, og de ønsker at staten skal ha minimal makt. En del ønsker nærmest å eliminere staten og sørge for at man har full individuell frihet.

En del mener statens eneste oppgave skal være å beskytte mot aggresjon, tyveri, kontraktbrudd og bedrageri. Andre mener at staten skal avskaffes helt, en form for anarki.

Det finnes faktisk en del Libertarianere som mener at Staten kan avskaffes, og at private bedrifter kan tilby rettssystem, militære og politi. Dette kan virke som en ganske fjern tanke for oss som bor i en velferdsstat, men for noen er altså dette en måte å innrette samfunnet på. Det sier seg selv at kapitalismen vil blomstre i et slikt samfunn, siden de rike vil ha muligheter for å opparbeide seg mye makt. Det er ikke en tankegang vi er vant til i Norge. Hvis du derimot i din hverdag ønsker å vurdere noen nye økonomiske løsninger for deg selv, kan vi anbefalehttps://www.centum.no for mulig hjelp i din hverdag.

Mange er usikre på hvor mye av staten som ville overleve i et Libertariansk samfunn, og hvor mye eiendom som bør eies privat

Den amerikanske filosofen Robert Nozick er mest kjent for verket «Anarchy, State and Utopia» som kom ut i 1974. Her forsvarer han libertarianisme. Han skriver i boken at staten ikke uten videre har rett til å kreve at man skal betale skatt, utføre verneplikt også videre. Han mener også at man i utgangspunktet ikke skal ha krav på noen sosiale goder fra staten. Boken er interessant for deg som er interessert i dette tema Les mer om boken og kan kjøpes i en del norske bokhandlere. Nozick var tilhenger av en minimalstat, som kun har som ansvar å beskytte individets rettigheter, og som kunne bidra til at alle mennesker gis muligheten til å realisere sine evner i et harmonisk felleskap.

culture