Vedlikehold av veier i Norge

Politikkens begynnelse
13th mai 2019

I Norge har det kanskje i det siste vært litt sur stemning på grunn av de høye tollutgiftene som staten pålegger befolkningen. Hvordan har det seg at det har blitt slik? Bompenger er jo noe som må til for at myndighetene skal kunne vedlikeholde veiene som de fleste av oss bruker på et eller annet tidspunkt. Stortinget har kommet frem til at vi ikke bør øke antall førere i byene og i landet generelt.

Dette har utvilsomt noe å gjøre med at vi ønsker alle sammen å spare miljøet ved å redusere utslippet av karbondioksid til atmosfæren. Derfor er det også visse fordeler ved å bruke elektriske biler, men for alle de som fortsatt kjører på bensin/diesel trenger vi kanskje å gjøre en god handel for å spare penger på drivstoffet. De aller beste bensinkort kan vi lett finne oss frem til, og dette kan faktisk være med å redusere utgiftene som går til kjøringen.

Disse bompengene varier jo faktisk fra sted til sted, og dersom vi ser på for eksempel Bergen nå for tiden, så er det mye ubehag rundt det at bilførerne skal være med å finansiere offentlig transport. Dette er derimot et spesielt tilfelle, men ellers rundt om i landet kan vi også høre på at folk klager over det å måtte betale bompenger. Dette er jo noe som politikerne og de enkelte kommunene er med og bestemmer. Disse prosjektporteføljene kan derimot som sagt bli sterkt protestert dersom de inneholder prosjekter som folk mener bør bli finansiert av de egne forbrukersegmentene.

Noen mener på den annen side at vi kan bruke alternative kilder til å betale for driften av veiene våre. Hva kan det være for eksempel? Det har blitt trukket frem en mulighet som går ut på at man bruker en del av oljefondet til å dekke det som kreves for å bygge og vedlikeholde veiene våre. Elbiler har også begynt å betale bompenger i Oslo, og det samme kommer til å skje i Bergen veldig snart når andelen av elbiler når en viss prosent av befolkningen. Dette kan være med å redusere innflytelsen til partier som i dag er i full protest mot bompenger. Uansett er det noen som må ende opp med å betale dette, ettersom veiene jo må bygges ut og vedlikeholdes.

Folk har forskjellige meninger om dette, men det virker som at de fleste er innforstått med at vi må ha en eller annen kilde til at veiene faktisk blir bygd og vedlikeholdt. Det er derimot ingen av de partiene vi har i dag som vil beholde ordningen slik som den er nå. Alle har forskjellige meninger om hva som bør gjøres, men alle er enige om at det kreves en forandring.

culture