Autoritære og totalitære regimer

Styreformer
21st august 2018

Verkene til filosofen Hannah Arendt, Carl Joachim Friedrich og Raymond Aron definerer karakteristikkene til totalitære regimer i fire hovedtrekk. Det første er eksistensen av en ufeilbarlig og totalitær ideologi. Det andre er reguleringen av det politiske, sosiale og økonomiske livet i den private sfære, så vel som i den offentlige. Det tredje hoveddtrekket er eksistensen av kun ett parti, som har monopol på all massekommunikasjon, altså mediene. Det fjerde er forfølgelse gjennom et hemmelig politi, med mål om å terrorisere opposisjonen.

På sekstitallet oppsto noen regimer, spesielt i Chile og Spania, som ikke kunne klassifiseres som totalitære, ei heller som liberale demokratier. Moderne statsvitenskap har derfor opprettet en mellomkategori som standard. Forskjellene fra de nevnte regimene og de totalitære er flere. For det første er det et fravær av totaliserende og ufeilbarlig ideologi, og det er noe toleranse overfor andre makter i landet, som kirken,hæren, forretningseiere og byråkratiet. En annen viktig forskjell er at deler av det sosiale og økonomiske livet ikke er fullstendig styrt av staten. Noe overraskende er at man finner en mindre systematisk karakter av voldelig forfølgelse av motstandere, enn i totalitære regimer. En annen viktig forskjell er mangelen på reelle valg av folkevalgte. De blir holdt, men med store tilsiktede feil for å sikre de styrende seier.

culture