Saksprotokoll STFK – 29 10 2014 – Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

Både kommentarfeltet og tilbakeping er stengt.

Samarbeidspartnere

Bygget på WordPress av Smart Media AS