Den viktigste møteplassen i Trøndelag!

Hvert år samler vi sentrale samfunnsaktører i Trøndelag – til Trøndelagsmøtet.

Trøndelagsmøtet 2016 arrangeres på Scandic Hell torsdag 14. og fredag 15. januar.

Siden 2010 har Trøndelagsmøtet vært en møteplass for cirka 400 personer; lokalpolitikere, fylkespolitikere, rikspolitikere, rådmenn, sentrale beslutningstakere fra næringslivet, kunnskapsmiljøene, offentlige virksomheter i Trøndelag og andre samfunnsaktører.

Til sammen skaper deltakerne en arena for dialog, idéutveksling og et sted å komme i kontakt med sentrale personer fra ulike miljø i Trøndelag. Det er to dager med informasjon og debatt om sentrale tema for Trøndelag, nettverksbygging og sosial utfoldelse.

Som alltid dekkes det opp et trøndersk festbord i særklasse.

Trøndelagsmøtet arrangeres av Trøndelagsrådet – et politisk samarbeidsorgan mellom Sør- og Nord Trøndelag fylkeskommuner, Trondheim kommune og Steinkjer kommune.

For påmelding og mer informasjon om programmet, se hjemmesiden til Trøndelagsmøtet 2016.