Sekretariat

Fylkeskommunenes administrasjoner innehar sekretariatsansvaret for Trøndelagsrådet. Sekretariatet rulleres med intervall på to år og følger ledervervet. I 2014 og 2015 har Sør-Trøndelag fylkeskommune denne oppgaven. Fylkesordfører Tore O. Sandvik er leder for Trøndelagsrådet i denne perioden.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Sør-Trøndelag fylkeskommune,
Fylkeshuset,
Erling Skakkes gt. 14
7013 Trondheim

Post:
Sør-Trøndelag fylkeskommune,
Postboks 2350 Sluppen,
7004 Trondheim

Telefon: 73 86 60 00
Faks 73 86 60 01

Pål Ranes – Sekretær Trøndelagsrådet
Seniorrådgiver
Sør-Trøndelag fylkeskommune
[email protected]

99529304

 

Odd Inge Mjøen
Fylkesrådmann Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
[email protected]

Inge Fornes
Administrasjonssjef
Nord-Trøndelag fylkeskommune
[email protected]