Medlemmer

Følgende er medlemmer, varamedlemmer og konsultative medlemmer i Trøndelagsrådet.

Anne Marit Mevassvik – Leder
Fylkesrådsleder (AP), Nord-Trøndelag fylkeskommune
anne-marit.mevassvik@ntfk.no

Tore 0. Sandvik – Nestleder
Fylkesordfører (Ap), Sør-Trøndelag fylkeskommune
tore.sandvik@stfk.no

Rita Ottervik
Ordfører (Ap), Trondheim kommune
ordforer.postmottak@trondheim.kommune.no

Bjørn Arild Gram
Ordfører (SP)
Steinkjer kommune
bag@steinkjer.kommune.no

Jan Inge Kaspersen
Fylkestingsrepresentant (Ap)
Nord-Trøndelag fylkeskommune
jan-inge.kaspersen@ntfk.no

Erik Fløan
Fylkestingsrepresentant (H)
Nord-Trøndelag fylkeskommune
erik.floan@ntfk.no

Tomas Iver Hallem
Fylkestingsrepresentant (Sp)
Nord-Trøndelag fylkeskommune
tomas-iver.hallem@ntfk.no

Stein Arve Torgnesøy
Fylkestingsrepresentant (Frp)
Nord-Trøndelag fylkeskommune
stein-arve.torgnesoy@ntfk.no

Gunn Iversen Stokke
Fylkesvaraordfører (Sp)
Sør-Trøndelag fylkeskommune
gunn.stokke@stfk.no

Jan Bojer Vindheim
Fylkestingsrepresentant (MDG)
Sør-Trøndelag fylkeskommune
jan.bojer.vindheim@stfk.no

Torhild Aarbergsbotten
Fylkestingsrepresentant (H)
Sør-Trøndelag fylkeskommune
torhild.aarbergsbotten@stfk.no

Lill Harriet Sandaune
Fylkestingsrepresentant (FrP)
Sør-Trøndelag fylkeskommune
lill.harriet.sandaune@stfk.no

Hilde Opoku
Varaordfører (MDG)
Trondheim kommune
hilde.opoku@trondheim.kommune.no

Ingrid Skjøtskift
Kommunalråd (H)
Trondheim kommune
Ingrid.skjotskift@trondheim.kommune.no

Observatører med møte- og talerett

Inge Ryan
Fylkesmann
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
iry@fmnt.no
Tlf.: 74168415

Brit Skjelbred
Konstituert fylkesmann
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
fmstpostmottak@fylkesmannen.no
Tlf.: 73199000

Ståle Vaag
Leder KS Sør-Trøndelag
Hemne kommune
stale.vaag@hemne.kommune.no

Marit Voll
Leder KS Nord-Trøndelag
Verdal kommune
mrsk@live.no

Varamedlemmer

Terje Sørvik
Fylkesråd for regional utvikling
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Inger Marit Eira-Åhren
Fylkestingsrepresentant (Ap)
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Åste Marie Lande Lindau
Fylkestingsrepresentant (Krf)
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Trorgeir Strøm
Fylkestingsrepresentant (Sv)
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Ida Stuberg
Fylkestingsrepresentant (Sp)
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Karin Bjørkhaug
Fylkestingsrepresentant (Krf)
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kirsti Leirtrø
Fylkestingsrepresentant (Ap)
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Rakel Skårslette Trondal
Fylkestingsrepresentant (SV)
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Henrik Kierulf
Fylkestingsrepresentant (H)
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Elisabeth Paulsen
Fylkestingsrepresentant (V)
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Kommunestyrerepresentant (Ap)
Trondheim kommune

Geirmund Lykke
Kommunestyrerepresentant (Krf)
Trondheim kommune

Jon Gunnes
Formannskapsmedlem (V)
Trondheim kommune

Ottar Michelsen
Kommunestyrerepresentant (SV)
Trondheim kommune

Marthe Løvik
Kommunestyrerepresentant (Sp)
Trondheim kommune

Elin M. Andreassen
Kommunestyrerepresentant (Frp)
Trondheim kommune

Ida Bruheim Derås
Varaordfører (H)
Steinkjer kommune

Varamedlemmer til observatører

Gerd J. Kristoffersen
Ass. fylkesmann i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag