Medlemmer

Følgende er medlemmer, varamedlemmer og konsultative medlemmer i Trøndelagsrådet.

Anne Marit Mevassvik – Leder
Fylkesrådsleder (AP), Nord-Trøndelag fylkeskommune
[email protected]

Tore 0. Sandvik – Nestleder
Fylkesordfører (Ap), Sør-Trøndelag fylkeskommune
[email protected]

Rita Ottervik
Ordfører (Ap), Trondheim kommune
[email protected]

Bjørn Arild Gram
Ordfører (SP)
Steinkjer kommune
[email protected]

Jan Inge Kaspersen
Fylkestingsrepresentant (Ap)
Nord-Trøndelag fylkeskommune
[email protected]

Erik Fløan
Fylkestingsrepresentant (H)
Nord-Trøndelag fylkeskommune
[email protected]

Tomas Iver Hallem
Fylkestingsrepresentant (Sp)
Nord-Trøndelag fylkeskommune
[email protected]

Stein Arve Torgnesøy
Fylkestingsrepresentant (Frp)
Nord-Trøndelag fylkeskommune
[email protected]

Gunn Iversen Stokke
Fylkesvaraordfører (Sp)
Sør-Trøndelag fylkeskommune
[email protected]

Jan Bojer Vindheim
Fylkestingsrepresentant (MDG)
Sør-Trøndelag fylkeskommune
[email protected]

Torhild Aarbergsbotten
Fylkestingsrepresentant (H)
Sør-Trøndelag fylkeskommune
[email protected]

Lill Harriet Sandaune
Fylkestingsrepresentant (FrP)
Sør-Trøndelag fylkeskommune
[email protected]

Hilde Opoku
Varaordfører (MDG)
Trondheim kommune
[email protected]

Ingrid Skjøtskift
Kommunalråd (H)
Trondheim kommune
Ingrid.skjotskift@trondheim.kommune.no

Observatører med møte- og talerett

Inge Ryan
Fylkesmann
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
[email protected]
Tlf.: 74168415

Brit Skjelbred
Konstituert fylkesmann
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
[email protected]
Tlf.: 73199000

Ståle Vaag
Leder KS Sør-Trøndelag
Hemne kommune
[email protected]

Marit Voll
Leder KS Nord-Trøndelag
Verdal kommune
[email protected]

Varamedlemmer

Terje Sørvik
Fylkesråd for regional utvikling
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Inger Marit Eira-Åhren
Fylkestingsrepresentant (Ap)
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Åste Marie Lande Lindau
Fylkestingsrepresentant (Krf)
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Trorgeir Strøm
Fylkestingsrepresentant (Sv)
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Ida Stuberg
Fylkestingsrepresentant (Sp)
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Karin Bjørkhaug
Fylkestingsrepresentant (Krf)
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kirsti Leirtrø
Fylkestingsrepresentant (Ap)
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Rakel Skårslette Trondal
Fylkestingsrepresentant (SV)
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Henrik Kierulf
Fylkestingsrepresentant (H)
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Elisabeth Paulsen
Fylkestingsrepresentant (V)
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Kommunestyrerepresentant (Ap)
Trondheim kommune

Geirmund Lykke
Kommunestyrerepresentant (Krf)
Trondheim kommune

Jon Gunnes
Formannskapsmedlem (V)
Trondheim kommune

Ottar Michelsen
Kommunestyrerepresentant (SV)
Trondheim kommune

Marthe Løvik
Kommunestyrerepresentant (Sp)
Trondheim kommune

Elin M. Andreassen
Kommunestyrerepresentant (Frp)
Trondheim kommune

Ida Bruheim Derås
Varaordfører (H)
Steinkjer kommune

Varamedlemmer til observatører

Gerd J. Kristoffersen
Ass. fylkesmann i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag