Historikk

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen er felles fylkesplan for begge Trøndelagsfylkene. Første Trøndelagsplan Kreative Trøndelag – her alt e mulig uansett ble utarbeidet for perioden 2005-2008. Trondheim kommune deltar på lik linje med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune i planarbeidet. Trøndelagsrådet er styringsgruppe.
Felles fylkesplan for perioden 2009-2012 ble vedtatt i desember 2008.

Fylkesplanlegging/regional planlegging er en lovpålagt oppgave for fylkeskommunene, jfr. kap.7-8 i ny Plan- og bygningslov. I loven legges det stor vekt på at planprosesser skal legges opp med gode muligheter for medvirkning. Dette er det lagt stor vekt på i arbeidet med Trøndelagsplanen.

Trøndelagsplanen 2005 – 2008 (pdf)

Trøndelagsplanen 2009 – 2012 (pdf)

Samhandlingsprogram 2005-2012

Samhandlingsprogram 2005
Samhandlingsprogram 2006
Samhandlingsprogram 2007
Samhandlingsprogram 2008
Samhandlingsprogram 2009
Samhandlingsprogram 2010
Samhandlingsprogram 2011
Samhandlingsprogram 2012