Vedlegg TRAU-sak 11-2015 Notat om politireformen og Trøndelag

Både kommentarfeltet og tilbakeping er stengt.

Samarbeidspartnere

Bygget på WordPress av Smart Media AS