Vedlegg TRAU-sak 18-2014 – Foreløpig program til Trøndelagsrådets plenumsmøte 17 11 2014 – FOU i Trøndelag

Både kommentarfeltet og tilbakeping er stengt.

Samarbeidspartnere

Bygget på WordPress av Smart Media AS