AU, Trondheim, 24.10.14

Møteinnkalling Trøndelagsrådets AU 24 10 2014 Referat – protokoll Trøndelagsrådets AU 24 10 2014 Vedlegg TRAU-sak 16-2014 – Strukturreform universitet og høyskole 24 10 2014 Vedlegg TRAU-sak 18-2014 – Foreløpig program til Trøndelagsrådets plenumsmøte 17 11 2014 – FOU i Trøndelag Notat Brev – Servicesenter for utenlandske arbeidstakere 23 10 2014 kl 0835 Nasjonalt pilegrimssenter – Trøndelagsrådet om Statsbudsjettet 2015 – Komiteene Nasjonalt pilegrimssenter – Trøndelagsrådet om Statsbudsjettet 2015 – T-benken Nasjonalt pilegrimssenter – Trøndelagsrådet om Statsbudsjettet 2015 – Statsrådene Den kulturelle spaserstokken – Trøndelagsrådet om Statsbudsjettet 2015 – Komiteene Den kulturelle spaserstokken – Trøndelagsrådet om Statsbudsjettet 2015 – T-benken Den kulturelle spaserstokken – Trøndelagsrådet om Statsbudsjettet 2015 – Statsråden Rock City Namsos – Trøndelagsrådet om Statsbudsjettet 2015 – Komiteene Rock City Namsos – Trøndelagsrådet om Statsbudsjettet 2015 – T-benken Rock City Namsos – Trøndelagsrådet om Statsbudsjettet 2015 – Statsråden Bredbånd – Trøndelagsrådet om Statsbudsjettet 2015 – Komiteene Bredbånd – Trøndelagsrådet om Statsbudsjettet 2015 – T-benken Bredbånd – Trøndelagsrådet om Statsbudsjettet 2015 – Statsrådene Brukerstyrt personlig assistanse – Trøndelagsrådet om Statsbudsjettet 2015 – Komiteene Brukerstyrt personlig assistanse – Trøndelagsrådet om Statsbudsjettet 2015 – T-benken Brukerstyrt personlig assistanse – Trøndelagsrådet om Statsbudsjettet 2015 – Statsråden Statsbudsjettet 2015 – viktige samferdselssaker for Trøndelag SUA-senter – Trøndelagsrådet om Statsbudsjettet 2015 – Komiteene SUA-senter – Trøndelagsrådet om Statsbudsjettet 2015 – T-benken SUA-senter – Trøndelagsrådet om Statsbudsjettet 2015 – Statsrådene