Værnes, Rica Hotell, 02.11.11

Innkalling og program/sakliste Trøndelagsrådet 2. november 2011 kl. 1300 – 1530

Program og sakliste
Kl 0830- 1250
Trøndelagsrådet deltar på konferansen «Kommunikasjoner og øst-vestlig retning – Nasjonale investeringer i et internasjonalt perspektiv» som arrangeres i samarbeid med Mittnordenkomiteen. Det vises til eget program for denne konferansen.

Behandling av saker
Kl 1300-1530
TR-sak 01.2011 Godkjenning av innkalling og sakliste
TR-sak 02.2011 Konstituering
TR-sak 03.2011 Orientering om KS sitt KLOKT-program v/ Rune Opheim, Civitas, og Hans Einar Lundli, Trondheim kommune
TR-sak 04.2011 Ørland Hovedflystasjon – orientering v/Tore O. Sandvik
TR-sak 05.2011 SHP – aktiviteter i 2011 orientering
TR-sak 06.2011 Samhandlingsprogram 2012
TR-sak 07.2011 Henvendelse fra Luftfartsforum vedr. kartlegging og analyse av næringsutvikling i regionen
TR-sak 08.2011 ONS 2012 – orientering om framdrift ny profil på stand v/Asbjørn
Rønning
TR-sak 09.2011 Ny grafisk profil for Trøndelagsrådet
TR-sak 10.2011 Trøndelagsmøte 2012 – orientering
TR-sak 11.2011 Regional Transportplan ute på høring. Dokumenter sendt ut til orientering. RTP består av tre dokumenter:
– Transportstrømmer og manglende transportbehov
– Ferjestrategi
– Hurtigbåt
Dokumentene kan lastes ned på:http://www.ntfk.no/ARBEIDSOMRADER/PLAN/Sider/regtranspplan.aspx
TR-sak 12.2011 Eventuelt

Mvh

Jørn Arve Flått
Sekretariatsleder Trøndelagsrådet

_______________

TR-sak 12.2011 :
Eventuelt
_______________

TR-sak 11.2011 :
Regional Transportplan ute på høring
Dokumenter sendt ut til orientering.
_______________

TR-sak 10.2011 :
Trøndelagsmøte 2012
Orientering
_______________

TR-sak 09.2011 :
Ny grafisk profil for Trøndelagsrådet
_______________

TR-sak 08.2011:
ONS 2012
Orientering om framdrift ny profil på stand v/Asbjørn Rønning

Notat ONS 2012
_______________

TR-sak 07.2011 :
Henvendelse fra Luftfartsforum vedr. kartlegging og analyse av næringsutvikling i regionen

henvendelse fra luftfartsforum

_______________

TR-sak 06.2011 :
Samhandlingsprogram 2012

SHP 2012 til TRLR 021111

_______________

TR-sak 05.2011 :
SHP – aktiviteter i 2011
Orientering
_______________

TR-sak 04.2011:
Ørland Hovedflystasjon
Orientering v/Tore O. Sandvik
_______________

TR-sak 03.2011 :
Orientering om KS sitt KLOKT-program
Orientering ved Rune Opheim, Civitas, og Hans Einar Lundli, Trondheim kommune

KLOKT-uttalelse
_______________

TR-sak 02.2011 :
Konstituering

_______________

TR-sak 01.2011 :
Godkjenning av innkalling og sakliste

_______________

Vedlegg

Sakliste Trøndelagsråd 021111

Protokoll Trøndelagsråd 021111

Program Midtnordenkonferansen