Trondheims Rådhus, møterom A, 19.04.10

Kl 11:30-13:30

_______________

AU TR-10-2010:
Godkjenning av protokoll fra møte 18. desember.

_______________

AU TR-03-2010:
Evaluering av Trøndermøtet 2010 og videre perspektiv på 2011 – møtet.

Saksnotat – utsatt sak.

AU TR-03-2010 (1)

_______________

AU TR-11-2010:
Nasjonalt pilegrimssenter.

Berit Lånke, leder ved Pilegrimsgården orienterer. Saksnotat.

AU TR-11-2010

_______________

AU TR-12-2010:
Luftfartsforum – Orientering om arbeidet.

Saksnotat.

AU TR-12-2010

_______________

AU TR-13-2010:
Status i arbeidet med tiltakene i Samhandlingsprogram 2010.

Saksnotat.

AU TR-13-2010

SHP 2010 skjema

_______________

Vedlegg

TRAU 190410.sakliste

TRAU 190410.protokoll

status klimagassregnskap Trøndelagsrådet

Notat NT Oppstart regional planstrategi