Trondheim, 08.11.06

Innkalling til møtet i Trøndelagsrådet onsdag 08. november 2006, kl. 09.45-15.30., Fylkeshuset, Erling Skakkes gate 14, Fylkestingssal A.

Program:

Kl. 09.45. Kaffe
Kl. 10.00: Saksbehandling
Kl. 12.00: Lunsj
Kl. 13.00 Saksbehandling

Saksliste Trøndelagsrådet:
– TR-sak. 38.06 Godkjenning av protokoll fra Trøndelagsrådets møtet den 14 september.
– TR-sak. 39.06 Orienteringer

Tilrettelegging for internasjonale flygninger til Værnes
Enhetlig kommunikasjonsprofil
Ny fylkesplanprosess

– TR- Sak. 40.06 Referatsaker
– TR-sak. 41.06 Forslag til møtedatoer for Trøndelagsrådet 2007
– TR-sak. 42.06 Forvaltningsreformen – gjensidig orientering
– TR-sak. 43.06 Samhandlingsprogram 2007
– TR-sak. 44.06 Eventuelt.

Det vil bli servert kaffe ved møtets start.

Eventuelle forfall meldes snarest til Sør-Trøndelag fylkeskommune v/Terje Thuseth tlf. 73866454 eller E-post: terje.thuseth@stfk.no slik at varamedlemmer kan innkalles.

_______________

TR-sak 44/06 :
Eventuelt

TR-sak 44.06 Eventuelt

_______________

TR-sak 43/06 :
Samhandlingsprogram 2007

TR-sak 43.06 Samhandlingsprogram 2007

_______________

TR-sak 42/06 :
Forvaltningsreformen – gjensidig orientering

TR-sak 42.06 Forvaltningsreformen – orientering

_______________

TR-sak 41/06 :
Møteplan for Trøndelagsrådet 2007

TR-sak 41 Møteplan for Trøndelagsrådet 2007

_______________

TR-sak 40/06 :
Referatsaker

TR.sak- 40 Referat saker

_______________

 

TR-sak 39/06:
Orienteringer

TR-sak. 39.06 Orienteringer

_______________

R-sak 38/06 :
Godkjenning av protokoll fra Trøndelagsrådets møtet den 29 mars.

TR-sak 38.06 Godkjenning av protokoll

_______________

Vedlegg

Innkalling til Trøndelagsråd den 08 nov.2006

Protokoll TR 8 nov 2006

SHP07 vedtatt utgave