Trondheim kommune, Rådhuset, 08.02.06

TR-sak 8/2006:
EUs framtidige territorielle samarbeid

TR-sak.08.06 EUs framtidige territorielle samarbeid

_______________

TR-sak 7/2006:
Status i arbeidet med regionalisering

TR-sak 07.06 Status i arbeidet med regionalisering

_______________

TR-sak 6/2006:
Kunnskapsbyen Trondheim og kunnskapsregionen Trøndelag

TR-sak.06.06.Kunnskapsbyen Trondheim og kunnskapsregionen Trøndelag

Vedlegg kunnskapsbyen Tr.heim og Kunnskapsregionen Trøndelag

_______________

TR-sak 5/2006:
Prosessplan samhandlingsprogram 2007

TR-sak. 05.06. Prosessplan samhandlingsprogram 2007

TR-sak. 05.06. Vedlegg Prosess SHP 2007

_______________

TR-sak 4/2006:
Møtedatoer 2006

TR-sak 04.06 Møtedatoer 2006

_______________

TR-sak 3/2006:
Innspill til Rambøll-rapport og prosessplan for etablering av spillefilmfond Midt-Norge

TR-sak. 03.06 Innspill til Rambøll-rapport og prosessplan for etablering av spillefilmfond Midt-Norge

Orientering Rambøll rapporten

_______________

TR-sak 2/2006:
Referatsaker

TR-sak 02.03 Referatsaker

_______________

TR-sak 1/2006 :
Innkalling til Trøndelagsråd 08.02.06

TR.sak 01.06 Innkalling til Trøndelagsråd 08.02.06

_______________

Vedlegg

Innkalling til Trøndelagsråd 080206

Protokoll Trøndelagsrådet 08.02.2006