Trondheim kommune, ordf.møterom i 4.etg, 16.09.09

AU TR-08-2009 Trøndelagsmøtet – oppfølging
AU TR-09-2009 Sekretariat for Trøndelagsrådet – stillingsstørrelse,innhold og utlysning.
AU TR-10-2009 Vedtekter for Trøndelagsrådet.
AU TR-11-2009 Samhandlingsprogram 2010 – opplegg/prosess
AU TR-12-2009 Trondheim som kirkelig senter – Hvitbok og lokalisering av preses
AU TR-13-2009 Orientering om arbeidet med Fotball EM
AU TR-14-2009 Eventuelt

_______________

AU TR-08-2009:
Trøndelagsmøtet.

TR AU-08-2009

_______________

AU TR-09-2009:
Sekreteriat for trøndelagsrådet.

TR AU-09-2009

_______________

AU TR-10-2009:
Vedtekter for Trøndelagsrådet.

TR AU-10-2009

_______________

AU TR-11-2009:
Sammhandlingsprogram 2010 – opplegg/prosess.

TR AU-11-2009

_______________

AU TR-12-2009:
Trondheim som kirkelig senter.

TR AU-12-2009

Kirkelig senter

_______________

AU TR-13-2009:
Orientering om arbeidet med Fotball EM.

Det vil i møtet bli gitt en kort orientering om status i arbeidet med å få arrangert EM i fotball i Trondheim.

_______________

Vedlegg

PROTOKOLLTR16SEPT