Trondheim kommune, bystyresalen, 09.04.08

Program:

Kl. 10.00 Kaffe
Kl. 10.15 Saksbehandling
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 12.45 Saksbehandling
Kl. 15.30 Slutt

Sakliste Trøndelagsrådet:

–TR-sak 09.2008 Godkjenning av protokoll fra Trøndelagsrådets møte den 8. februar 2008. (utsendt tidligere)
–TR-sak 10.2008 Orienteringssaker.
–Orientering fra Norsk Bane as om planer for høyfarts-banenett i Norge.
–Besøk av Total E&P Norge den 8. mai.
–TR-sak 11.2008 Høyhastighetstog i Norge. Eventuell oppfølging i Trøndelag
–TR-sak 12.2008 Trøndelagsrådets sammensetning, ansvarsområde og rolle framover.
–TR-sak 13.2008 Opprettelse av Regionale Forskningsfond. Høring.
–TR-sak 14.2008 Samhandlingsprogram 2007. Sluttrapport.
–TR-sak 15.2008 Felles fylkesplan – høringsutkast.
–TR-sak 16.2008 Forvaltningsreformen – gjensidig orientering:
–Nord-Trøndelag fylkeskommune (10 min)
–Sør-Trøndelag fylkeskommune (10 min)
–Trondheim kommune (10 min)
–TR-sak 17.2008 Eventuelt

_______________

TR-sak 15/08:
Felles fylkesplan – høringsutkast

Vedlegg 3 Fylkesplanutkast

_______________

TR-sak 14/08:
Samhandlingsprogram 2007 sluttrapport

Vedlegg 2 Samhandlingsprogram 2007Sluttrapport

_______________

TR-sak 11/08:
Høyhastighetstog i Norge

Vedlegg 1 høyhastighetstog