Trondheim kommune, bystyresalen, 02.06.05

Protokoll 020605:
Møteprotokoll Trøndelagsrådet 2. juni

ReferatTR2juni

_______________

TR-sak 09/2005:
Godkjenning av referat fra møtet 16. mars 2005

_______________

TR-sak 19/2005:
Eventuelt

_______________

TR-sak 18/2005:
Oppnevning av medlem i Styringsgruppen for Interreg.prosjektet Extern profilering

TR-sak18

_______________

TR-sak 17/2005:
Spesialtema Samhandlingsprogrammet 2005. “Innflagging Trøndelag”

Orientering v/Lisbeth Vassås. Til denne saken inviteres partnerskapet tilknytta “Innflagging Trøndelag”.

vedlegg TR-sak17

_______________

TR-sak 16/2005:
Internasjonale strategier for Trøndelag

TR-sak16vedl TRsak16

_______________

TR-sak 15/2005:
Samhandlingsprogrammet. Statusrapport for SHP 2005 og prosessplan for SHP 2006

TR-sak15

_______________

TR-sak 14/2005:
Orientering fra fylkeskommunene og Trondheim kommunes møte 19. mai med Miljøverndepartementet om godkjenning av felles fylkesplan

Leder Alf Daniel Moen og evt. STFK/TK vil gi en orientering fra møtet

Vedlegg TRsak 14

_______________

TR-sak 13/2005:
Strategi for oppgradering av Meråkerbanen

Strategi for oppgradering av Meråkerbanen på norsk side og arbeid i forhold til norske sentrale myndigheter vedrørende Meråkerbanens betydning for regionen, samt støtte til svenske myndigheters ønske om satsing på norsk side.

TR-sak13

_______________

TR-sak 12/2005:
Spesialtema Samhandlingsprogrammet 2005. Felles prioritering av samferdselstiltak i Trøndelag

TR-sak12

_______________

TR-sak 11/2005:
Møte med Oljedirektoratet v/Odd Magne Mathiassen og Bjørn Arne Kvanvik

vedlegg TRsak 11
TR-sak11

_______________

TR-sak 10/2005:
Infrastruktur gass – videre arbeid etter behandling av ST-melding 47

Leder Alf Daniel Moen vil gi en orientering om arbeidet i møtet.

vedlegg TRsak 10

_______________

Vedlegg

Innkalling TR