Trondheim, 28.03.07

Innkalling til møtet i Trøndelagsrådet onsdag 28. mars 2007 kl. 09.30-15.30. Fylkeshuset, Sør-Trøndelag, Fylkestingsalen.

Program:
Kl. 09.15: Kaffe
Kl. 09.30: Saksbehandling
Kl. 11.15: Lunsj
Kl. 12.00: Miniseminar om Trøndelags utfordringer og muligheter (se vedlagt invitasjon)
Kl 15.30: Slutt

Saksliste Trøndelagsrådet:

– TR-sak 09.07 Godkjenning av protokoll fra Trøndelagsrådets møtet den 14. februar.
– TR-sak 10.07 Orienteringer: -Kraftsituasjonen i Midt-Norge ved Torbjørn Skjerve.
– TR-sak 11.07 Referatsaker: -Brev til Norsk Hydro
– TR-sak 12.07 Oppfølging av vedtak om Gevingåstunnelen
– TR-sak 13.07 Presentasjon av sluttrapport SHP 06 og resultater etter gjennomføring av to samhandlingsprogram.
– TR-sak 14.07 Presentasjon av høringsrapporten fra SØT- samarbeidet og MidtNorden strategi
– TR-sak 15.07 Forvaltningsreformen – gjensidig orientering
– TR-sak 16.07 Initiativ til å samle kulturarbeidere fra hele Trøndelag i tilknytning til Steinkjer festivalen
– TR-sak 17.07 Eventuelt

Det vil bli servert kaffe ved møtets start. Eventuelle forfall meldes snarest til Sør-Trøndelag fylkeskommune v/Terje Thuseth tlf. 73866454 eller E-post terje.thuseth@stfk.no slik at varamedlemmer kan innkalles. Det gjøres oppmerksom på at det etter lunsj avholdes miniseminar om Trøndelags utfordringer og muligheter (se invitasjon vedlegg nr 4).

Med hilsen

Tore O. Sandvik
Leder Trøndelagsrådet

_______________

TR-sak 17/07:
Eventuelt

_______________

TR-sak 16/07:
Initiativ til å samle kulturarbeidere fra hele Trøndelag i tilknytning til Steinkjer festivalen

_______________

TR-sak 15/07:
Forvaltningsreformen – gjensidig orientering

_______________

TR-sak 14/07:
Presentasjon av høringsrapporten fra SØT- samarbeidet og MidtNorden strategi

SØT-samarbeidet høringsutkast

_______________

TR-sak 13/07:
Presentasjon av sluttrapport SHP 06 og resultater etter gjennomføring av to samhandlingsprogram

SHP-rapport for 2005 og 2006 til TR

Statusrapport TR shp06

_______________

TR-sak 12/07 :
Oppfølging av vedtak om Gevingåstunnelen

_______________

TR-sak 11/07:
Referatsaker: -Brev til Norsk Hydro

_______________

TR-sak 10/07:
Orienteringer: -Kraftsituasjonen i Midt-Norge ved Torbjørn Skjerve

_______________

TR-sak 09/07:
Godkjenning av protokoll fra Trøndelagsrådets møtet den 14. februar

_______________

Vedlegg

Innkalling til Trøndelagsrådets medlemmer og varamedlemmer 28 mars 2007

Protokoll 28 mars

Miniseminar om Trøndelags utfordringer og muligheter.

2007-03-28 TRØNDELAGSRÅDET

070327 Trønderske prioriteringer v2

20070328_b_kort_Trøndelagsrådet_SØT-strategier

Gevingåsen Trøndelagsrådet

Midt-Norge 27.03.2007

Trøndelagsrådet 270307