Trondheim, 24.05.06

Program:

09.45-10.00:Kaffe
10.00-12.00:Saksbehandling
12.00-12.30:Lunsj
12.30-14.00:Saksbehandling
Vedlagt er TR-sak 20.06 – TR-sak 31.06.
Det vil bli ettersendt notat på TR-sak 29.06 «Jernbaneforum Midt-Norge – forslag til videre oppfølging av prosjektet Trondheim-Steinkjer på 1. time.»
Det vil bli servert kaffe ved møtets start. Eventuelle forfall meldes snarest til Sør-Trøndelag fylkeskommune v/Terje Thuseth tlf. 73866454 eller E-post terje.thuseth@stfk.no slik at varamedlemmer kan innkalles.

Innkallingen går i posten 18 mai. 2006.

Vh Terje

_______________

TR-sak 31/06:
Eventuelt

TR-sak 31.06 Eventuelt

_______________

TR-sak 30/06:
Forvaltningsreformen – gjensidig orientering

TR-sak 30.06 Forvaltningsreformen- gjensidig orientering

_______________

TR-sak 29/06:
Jernbaneforum Midt-Norge

Forslag til videre oppfølging av prosjektet Trondheim-Steinkjer på 1. time
Trøndelagsrådet vedtok i TR-sak 11.06 at de ber Jernbaneforum Midt-Norge, til neste møte i Trøndelagsrådet, om et forslag til videre oppfølging av prosjektet Trondheim-Steinkjer på en time.
Det er i den forbindelse laget et notat som legges fram for Trøndelagsrådet.
Notatet ettersendes.

TR-sak 29.06 Jernbaneforum Midt-Norge, Tr.heim-Steinkjer på 1. time

_______________

TR-sak 28/06:
Nasjonalt skrivesenter i Trondheim

TR-sak 28.06 Nasjonalt skrivesenter i Trondheim

_______________

TR-sak 27/06:
Rapport fra evalueringsprosjektet om FFP og SHP

TR-sak 27.06 Rapport fra evalueringsprosjektet om FFP og SHP

Vedlegg til TR-sak 27.06 Evalueringsrapport FFP og SHP

_______________

TR-sak 26/06:
Enhetlig kommunikasjonsprofil – mandat til arbeidsgruppen

TR-sak 26.06 Enhetlig kommunikasjonsprofil

_______________

TR-sak 25/06:
Status gasskraftverk på Skogn

TR-sak 25.06 Status gasskraftverk på Skogn

_______________

TR-sak 24/06:
Norskehavskonferansen 2006 og veien videre i 2007

TR-sak 24.06 Norskehavskonferansen

_______________

TR-sak 23/06:
Trøndelagsrådets arbeidsgruppe for CO2: Status og eventuell videreføring

TR-sak 23.06 Trøndelagsrådets arbeidsgruppe for CO2

_______________

TR-sak 22/06:
Referatsaker

TR-sak 22.06 Referat saker

_______________

TR-sak 21/06:
Orienteringer: Green City Norway

TR-sak 21.06 Orientering Green City Norway

_______________

TR-sak 20/06:
Godkjenning av protokoll fra Trøndelagsrådets møtet den 29 mars

TR-sak 20.06 Godkjenning av protokoll

_______________

Vedlegg

Innkalling TR 24 05 2006

Protokoll 24 05 2006