Trondheim, 19.12.07

Innkalling til møtet i Trøndelagsrådet onsdag 19.12.2007, Fylkestingsalen, Fylkeshuset, Trondheim.

Program:
Kl. 09.45 Kaffe
Kl. 10.00: Saksbehandling
Kl. 12.00 Lunsj – en smak av Trøndelag
Kl. 12.45 Saksbehandling
Kl. 16.00 Slutt

Sakliste:
– TR-sak 36.07 Godkjenning av protokoll fra Trøndelagsrådets møte den 24.10.2007.
– TR-sak 37.07 Referatsaker
– TR-sak 38.07 Revidert prosjektbeskrivelse ROS Trøndelag 09
– TR-sak 39.07 Nytt statlig investeringsfond til Trondheim
– TR-sak 40.07 Samhandlingsprogram 2008
– TR-sak 41.07 Regional planstrategi
– TR-sak 42.07 Trøndelagsrådet 2008-2011
– TR-sak 43.07 Forslag møtedatoer 2008
– TR-sak 44.07 Forvaltningsreformen, gjensidig orientering.
– TR-sak 45.07 Eventuelt

_______________

TR-sak 45/07 :
Eventuelt
_______________

TR-sak 44/07 :
Orientering om forvaltningsreformen

Gjensidig orientering om forvaltningsreformen
_______________

TR-sak 43/07:
Forslag møtedatoer 2008
_______________

TR-sak 42/07:
Trøndelagsrådet 2008-2011
_______________

TR-sak 41/07 :
Regional planstrategi

Regional planstrategi etter TR okt

_______________

TR-sak 40/07 :
Samhandlingsprogram 2008

SHP 2008 til TRdes

_______________

TR-sak 39/07 :
Statlig investeringsfond

Nytt statlig investeringsfond til Trondheim
_______________

TR-sak 38/07 :
ROS Trøndelag 09

Revidert prosjektbeskrivelse ROS Trøndelag 09

Vedlegg ROS Trøndelag revidert prosjektbeskrivelse

_______________

TR-sak 37/07 :
Referatsaker

_______________

TR-sak 36/07:
Godkjenning av protokoll

Godkjenning av protokoll fra Trøndelagsrådets møte den 24.10.2007.

_______________

 

Vedlegg

Innkalling og saker til møte i Trøndelagsrådet 19 12 07

Endelig protokoll fra 19 12 07

20071219 ROS Innlegg Trøndelagsrådet

Grønn industrikraft 19 12 07