TRAU: Rådhuset i Trondheim, 25.10.10

Sakliste:

AU TR-32-2010: Godkjenning av protokoll fra 3. september
AU TR-33-2010: Gjennomgang/rapportering av tiltak
AU TR-34-2010: Gjennomgang av møteplan for Trøndelagsråd 5. november
AU TR-35-2010: Regional planstrategi, innledning v/Kirsten Haugum
AU TR-36-2010: Innspill til samhandlingsplan 2011
AU TR-37-2010: Orientering om Trøndelagsmøte
AU TR-38-2010: Felles fylkesting 2011
AU TR-39-2010: Eventuelt

Med hilsen
Jørn Arve Flått
sekr. Trøndelagsrådet

_______________

Vedlegg

TRAU 251010 sakliste

TRAU 251010 protokoll

AUTR-38-2010 Regional planstrateg

SHP 2010 Tiltak oktober

Regional planstrateg utkast 201010