TR AU – Værnes

Møtets varighet: 10.00 – 12.30

Møte i Trøndelagsrådets arbeidsutvalg.
Møtested: Radisson SAS.

_______________

AU TR-71-2011:
Grafisk profil Trøndelagsrådet.

_______________

AU TR-70-2011:
Felles regional planstrategi.

_______________

AU TR-69-2011:
SØT-Samarbeid.

_______________

AU TR-68-2011:
Kinasamarbeid orientering v/Gerard Dahlen.

Sak-TR 24 6- Kinasatsingen i Trøndelag

_______________

AU TR-67-2011:
Status pilegrimssatsingen v/Turid Hofstad og Berit Lånke.

_______________

AU TR-66-2011:
Stiklestad 2030 Nasjonalt forskningsprogram orientering v/Borghild Lundeby?

Utvikling mot 2030

_______________

AU TR-65-2011:
Gjennomgang/rapportering av tiltak i samhandlingsplan.

_______________

AU TR-64-2011:
Oppfølging av møte med Stortingsbenken 28. april.

referat stortingsmøte 280411 (2)

_______________

AU TR-63-2011:
Godkjenning av møteinnkalling og protokoll fra 15. april.

_______________

Vedlegg

TRAU 240611 sakliste

TRAU 240611 Protokoll