TR AU – Trondheim, rådhuset, 19.09.11

Møtets varighet: 10.30 – 13.00

Sakliste:

–AU TR-73-2011 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll fra 24. juni
–AU TR-74-2011 Oppfølging på bakgrunn av evaluering av idrettspolitisk manifest
–AU TR-75-2011 Uttalelse om KS sitt KLOKT-prosjekt
–AU TR-76-2011 ONS 2012
–AU TR-77-2011 Stiklestad 2030 Nasjonalt forskningsprogram – forstudie
–AU TR-78-2011 Gjennomgang/rapportering av tiltak i samhandlingsplan
–AU TR-79-2011 Sekretariatsleders rolle i forhold til samarbeidsforum over fylkesgrensene
–AU TR-80-2011 Eventuelt

_______________

Vedlegg

TRAU 190911 sakliste

TRAU 190911 Protokoll

Notat ONS

SHP 2011 september

Uttalelse til KLOKT_Klimakutt lokalt gjennom lokale tiltak

Prosjektskisse Forstudie Visjonsprosess 2030 (2)