TR AU Trondheim, Fylkeshuset, 15.04.11

Møtets varighet: 11.00 – 13.30

_______________

AU TR-62-2011:
Eventuelt.

Forslag til tema Trøndelagsmøte 2012.

Tema TRLM 2012

_______________

AU TR-61-2011:
Budsjett Trøndelagsrådet.

_______________

AU TR-60-2011:
Gjennomgang/rapportering av tiltak i samhandlingsplan.

_______________

AU TR-59-2011:
Norskehavskonferansen – drøfting og evaluering av konferansens profil og innhold. 5 min. innledning v/Asbjørn Rønning.

_______________

AU TR-58-2011:
Klimagassregnskap – orientering om framdrift v/Hans Einar Lundli.

_______________

AU TR-57-2011:
Oppfølging av møte med Olje- og energiministeren. Orientering om framdrift knyttet til «Demo Midt.Norge».

_______________

AU TR-56-2011:
Godkjenning av møteinnkalling og protokoll fra 4. mars.

_______________

Vedlegg

TRAU 150411 sakliste

TRAU 150411 protokoll