TR AU Steinkjer, fylkes hus, 04.03.11

Møtetidspunkt: 10.30 – 13.00

_______________

AU TR-54-2010:
Gjennomgang/rapportering av tiltak i samhandlingsplan.

_______________

AU TR-53-2010:
Forberedelse til rundebordskonferanse med Olje- og energiministeren.

Representanter for Smart-Grid senteret ved NTNU, Demo-Steinkjer, NTE og TrønderEnergier invitert til å delta på møtet.

_______________

AU TR-52-2010:
Godkjenning av møteinnkalling og protokoll fra 7. februar.

_______________

Vedlegg

TRAU 040311 sakliste

TRAU 040311 Protokoll