Stjørdal Rådhus, 30.11.05

TR-sak 39/2005:
Eventuelt

_______________

TR-sak 38/2005:
Valg av leder 2006 og 2007

TRsak38

_______________

TR-sak 37/2005:
Kroningsjubileet

Orientering ved Trondheim kommune

_______________

TR-sak 36/2005:
Ny Norskehavskonferanse og oppnevning av et medlem fra Trøndelagsrådet i konferansens programkomite

TRsak36

_______________

R-sak 35/2005:
Etablering av turneorganisasjon for Trøndelag med utgangspunkt i den kulturelle skolesekken

Kulturelt innslag

TRsak35

_______________

TR-sak 34/2005:
Status i arbeidet med regionaliseringssaken

Orientering v/STFK/NTFK og Trondheim kommune

_______________

TR-sak 33/2005:
Møteplan 2006 – forslag

TRsak33

_______________

 

TR-sak 32/2005:
Evaulering av arbeid/prosess med Samhandlingsprogram 2006

TRsak32

_______________

TR-sak 31/2005:
Samhandlingsprogrammet for 2006. Påvirkning av sentrale myndigheter

TRsak3105

_______________

TR-sak 30/2005:
Samhandlingsprogram 2006

TRsak30
vedlsak30

_______________

TR-sak 29/2005:
Referat Trøndelagsrådet 19.10.05

Refeat fra møte i Trøndelagsrådet 19. oktober 2005.

Protokoll191005

_______________

Vedlegg

innkalling301105