Stjørdal Rådhus, 28.01.05

TR-sak 1/2005:
Referat fra møte 18.11.2004

TR-sak 1-2005.doc

_______________

TR-sak 3/2005:
Forventninger fra Trøndelag til Stortinget

TR-sak 3-2005.doc

Sekratariatets innstilling til vedtak.1. Trøndelagsrådet slutter seg til de foreslåtte saksområdene med tilhørende formulerte forventninger som grunnlag for en dialog mellom stortingsrepresentantene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag og den politiske ledelsen i fylkeskommunene og Trondheim kommune.2. Trøndelagsrådet ber den politiske ledelsen i fylkeskommunene og Trondheim kommune om snarest å gjennomføre et møte med stortingsrepresentantene, slik at innspillene kan inngå som premisser i det videre arbeidet i Storinget

_______________

TR-sak 2/2005:
Samhandlingsprogram for Trøndelag 2005

TR-sak 2-2005.doc

Sekretariatets innstilling til vedtak: Trøndelagsrådet anbefaler at samhandlingsprogrammet legges til grunn for felles satsinger for 2005.

_______________

Vedlegg

TR28janinnk.doc