Stjørdal, 24.10.07

Til Trøndelagsrådets medlemmer og varamedlemmer Innkalling til møtet i Trøndelagsrådet onsdag 24.10.2007, Stjørdal kommune, Rådhuset, Kommunestyresalen.

Program:
Kl. 09.45: Kaffe
Kl. 10.00: Saksbehandling
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 12.45 Saksbehandling
Kl. 15.30 Slutt

– TR-sak 28.07 Godkjenning av protokoll fra Trøndelagsrådets møtet den 23.05.2007.
– TR-sak 29.07 Orienteringer
– TR-sak 30.07 Referatsaker
– TR-sak 31.07 Samhandlingsprogram 2008
– TR-sak 32.07 Regional planstrategi
– TR-sak 33.07 Trøndelagsrådet 2008-2011
– TR-sak 34.07 Forvaltningsreformen, gjensidig orientering.
– TR-sak 35.07 Eventuelt

Det vil bli servert kaffe ved møtets start. Eventuelle forfall meldes snarest til Sør-Trøndelag fylkeskommune v/Terje Thuseth tlf. 73866454 eller E-post terje.thuseth@stfk.no slik at varamedlemmer kan innkalles.

Med hilsen

Tore O. Sandvik
Leder Trøndelagsrådet

_______________

TR-sak 35/07 :
Eventuelt
_______________

TR-sak 34/07 :
Forvaltningsreformen, gjensidig orientering

Oppfølging av vedtak fra Trøndelagsrådet den 30.11.2005 om gjensidig orientering om forvaltningsreformen. Det legges opp til gjensidig orientering fra partene i Trøndelagsrådet.
_______________

TR-sak 33/07:
Trøndelagsrådet 2008-2011

Med utgangspunkt i avholdte kommune- og fylkestingsvalg, Ny felles Fylkesplan 2009-2013 og ventet proposisjon til Stortinget knyttet til forvaltningsreformen kan det være naturlig at Trøndelagsrådet tar en diskusjon omkring framtidig rolle og sammensetning.
_______________

TR-sak 32/07 :
Regional planstrategi

Formålet med planstrategien er å avklare hva som er Trøndelags viktigste utfordringer og muligheter framover, samt å prioritere hva det regionale samarbeidet skal behandle i felles fylkesplan for neste fireårsperiode.

vedlegg Regional planstrategi 181007

Vedlegg Høringsuttalelser 181007 reg plan

_______________

TR-sak 31/07:
Samhandlingsprogram 2008

Samhandlingsprogram 2008 er det siste i planperioden. Det foreliggende utkastet har i alt 24 tiltak, inklusive fire tiltak som er framhevet som spesielt viktige for utviklingen i Trøndelag.

Vedlegg SHP 2008

Vedllegg Tiltak Sml SHP 07 og 08 091007

_______________

TR-sak 30/07:
Referatsaker

– Brev sendt 21.09.2007 der det blir bedt om et møte med Olje- og energiminister Åslaug Marie Haga
_______________

TR-sak 29/07:
Orienteringer

– Mid-Norway Science Region – Idrettspolitisk manifest – Avholdt møte med St Olavsloppet
_______________

TR-sak 28/07:
Godkjenning av protokoll

Godkjenning av protokoll fra Trøndelagsrådets møtet den 23.05.2007
_______________

Vedlegg

Innkalling til Trøndelagsrådets den 24. oktober 2007.

Gjeldene protokoll trøndelagsråd 24.10.2007