Stjørdal, 18.12.06

Innkalling til møtet i Trøndelagsrådet mandag 18. desember 2006, kl. 09.30-15.30, Rica Hell, Møterom Værnes 1.

Program:
Kl. 09.15: Kaffe
Kl. 09.30: Saksbehandling
Kl. 12.00: Signering
Kl. 12.30: Lunsj
Kl. 13.15: Saksbehandling

Saksliste Trøndelagsrådet:

– TR-sak 45.06 Godkjenning av protokoll fra Trøndelagsrådets møtet den 08 nov.
– TR-sak 46.06 Orienteringer: Forsvarsbyggs og byggestart på Avinors nye driftsbygg. Høyhastighetstog – muligheter for Trøndelag
– TR-sak 47.06 Idrettspolitisk manifest
– TR-sak 48.06 Fylkesplanprosess- scenarieprosessen
– TR-sak 49.06 Forslag til møtedatoer for Trøndelagsrådet 2007
– TR-sak 50.06 Forvaltningsreformen – gjensidig orientering
– TR-sak 51.06 Eventuelt.

Det legges opp til signering av Idrettspolitisk Manifest kl 12.00 og
Stiftelsesdokumentet for Midtnorsk filmfond kl.12.15.

Det vil bli servert kaffe ved møtets start. Eventuelle forfall meldes snarest til Sør-Trøndelag fylkeskommune v/Terje Thuseth tlf. 73866454 eller E-post terje.thuseth@stfk.no slik at varamedlemmer kan innkalles.

Med hilsen

Tore O. Sandvik
Leder Trøndelagsrådet

_______________

TR-sak 44/06 :
Eventuelt

TR-sak 51.06 Eventuelt

_______________

TR-sak 50/06:
Forvaltningsreformen

TR- sak 50.06 Forvaltningsreformen -gjensidig orientering

_______________

TR-sak 49/06:
Møtedatoer 2007

TR-sak 49.06 Møteplan Trøndelagsrådet 2007

_______________

TR-sak 48/06 :
Fylkesplanprosessen

TR-sak 48.06 fylkesplan prosess- scenarioprosessen.

Trøndelagsrådet- scenarier

_______________

TR-sak 47/06 :
Idrettspolitisk manifest

TR-sak 47.06 Idrettspolitisk manifest

_______________

 

TR-sak 46/06 :
Orienteringer

TR-sak46.06 Orienteringer

Trøndelagsrådet 18

_______________

TR-sak 45/06:
Godkjenning av protokoll

Godkjenning av protokoll fra Trøndelagsrådets møtet den 08 nov.

TR-sak 45.06 Godkjenning av protokoll

_______________

Vedlegg

Innkalling til Trøndelagsrådets medlemmer og varamedlemmer 18 des.2006

Protokoll 18 des 2006