Stjørdal, 14.09.06

Innkalling til møte i Trøndelagsrådet torsdag 14. september 2006, 09.15-15.30, Quality Airport Hotel Værnes i Stjørdal, Kjøpmannsgata 20.
Det vil bli servert kaffe ved møtets start. Eventuelle forfall meldes snarest til Sør-Trøndelag fylkeskommune v/Terje Thuseth tlf. 73866454 eller E-post terje.thuseth@stfk.no slik at varamedlemmer kan innkalles.

Program:

Kl. 09.15. Kaffe
Kl.09.30: Møte settes.
Kl. 09.30: OECD-rapporten – foredrag v/ prof. Markku Sotarauta
Spørsmål og kort diskusjon
Kl. 10.15: Innlegg ved NHO, Regiondirektør Merethe Storødegård
Kl. 10.35: Innlegg ved SINTEF, Konsernsjef Unni Steinsmo
Kl. 11.00: Kaffe
Kl. 11.15. Drøftinger rundt småbord (tematisk sammensatt) m/ sekretærfunksjon
– Reaksjoner på OECD-rapporten og inviterte innlegg.
– Drøfting av Samhandlingsprogram 2006 og videreføring av Samhandlingsprogram 2007
– Oppsummering
– Oppsummering og presentasjon fra hvert bord
Kl.13.00: Lunsj
Kl. 14.00-15.30: Ordinær saksbehandling jmfr. saksliste

_______________

TR-sak 37/06 :
Eventuelt

_______________

TR-sak 36/06 :
Enhetlig kommunikasjonsprofil – felles kommunikasjonsprofil og informasjonsmateriell

TR-sak 36.06 Enhetlig kommunikasjonsprofil

_______________

TR-sak 35/06 :
Forvaltningsreformen – gjensidig orientering

TR-sak 35.06 Forvaltningsreformen gjensidig orientering

_______________

 

TR-sak 34/06 :
Forslag til idrettspolitisk manifest – Høring

TR-sak 34.06 Idrettspolitisk manifest-orientering

_______________

TR-sak 33/06 :
Organisering av fylkesplanarbeidet

TR-sak 33.06 Organisering av fylkesplanarbeidet

_______________

TR-sak 32/06:
Godkjenning av protokoll fra Trøndelagsrådets møtet den 29 mars

_______________

Vedlegg

Innkalling Trøndelagsrådet 14 sept.

Protokoll_fra_motet_14_09_06, endelig

SHP 2007 tiltak

[2006-08-14]TRONDELAGSRADET

Hvanatrondelagsradet

Trondelag_OECD

VarefortrinnTrondelagsradet

brosjyre