Steinkjer Rådhus, Steinkjer, 19.09.05

Første del av møtet fra kl. 10-14 vil være et MINISEMINAR, der tema er vurdering/evaluering av Samhandlingsprogrammet 2005, samt prosess/innspill til nytt program for 2006.

_______________

TR-sak 21/2005:
Samhandlingsprogram 2006

shp 06 120905SHP 06
TR-sakSHP 06 vedlegg1
SHPstatus120905

_______________

TR-sak 24/2005:
Eventuelt

_______________

TR-sak 23/2005:
Melding om konsekvensutredning – Njård satelitter.

Melding om konsekvensutredning – Njård satelitter. Høringsfrist 20. september 2005.

TR1909sak23

_______________

TR-sak 22/2005:
Oppdatert regional konsekvensutredning for Nordsjøen – utredningsprogram

Oppdatert regional konsekvensutredning for Nordsjøen – utredningsprogram. Høringsfrist 26. september 2005.

TR1909sak 22

_______________

TR-sak 20/2005:
Godkjenning av referat fra møte 2. juni 2005

Oppdatert regional konsekvensutredning for Nordsjøen – utredningsprogram. Høringsfrist 26. september 2005.

vedlegg TR-sak17

_______________

Vedlegg

møteinnkallingTR