Steinkjer Rådhus, Formannskapssalen, 04.11.09

Program:
Kl. 10.30 Oppmøte/kaffe
Kl. 10.45 Saksbehandling
Kl. 12.30 Lunsj/Kaffe
Kl. 13.30 Saksbehandling
Kl. 15.30 Slutt

_______________

TR-sak 17.2009:
Høringsinnspill.

Forslag om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten. Forslag om pilotprosjekt i Trøndelag.

TR-sak 17.2009

_______________

TR-sak 16.2009:
Samhandlingsprogram 2010

TR-sak 16.2009

_______________

TR-sak 15.2009:
Orienteringssaker.

– Brev fra Trøndelagsrådet angående med innspill til ny regjeringsplattform.
– Brev fra Trøndelagsrådet om EM i fotball.
– Brev fra Trøndelagsrådet om lokalisering av nytt embete som preses i den norske kirke
– uttalelse fra Trøndelagsrådet.
– Trøndelagskonferansen 2010

TR-sak 15.2009

Brev preses

_______________

TR-sak 15.2009:
Godkjenning av protokoll fra Trøndelagsrådets møte 17.april 2009.

Trprot17april2 (1)

_______________

Vedlegg

ProtokollTrøndelagsråd4november