Steinkjer, 29.03.06

TR-sak 19/06:
Eventuelt

TR-sak 19.06 Eventuelt

_______________

TR-sak 18/06:
Regjeringskonferanse i Trøndelag

TR-sak 18.06 Regjeringskonferanse i Trøndelag

_______________

TR-sak 17/06:
Forvaltningsreformen – status med arbeidet i Trøndelagsfylkene

Forvaltningsreformen STFK

_______________

TR-sak 16/06:
Idrettspolitisk manifest for Trøndelag

TR-sak 16.06 Idrettspolitisk manifest for Trøndelag

Idrettspolitisk manifest

_______________

TR-sak 15/06:
Enhetlig kommunikasjonsprofil for Trøndelag

TR-sak 15.06 Enhetlig kommunikasjonsprofil

_______________

TR-sak 14/06:
Olavsarven – pilotprosjekt i Miljøverndepartementets verdiskapingsprogram

TR-sak 14.06 Olavsarven-pilotprosjekt

_______________

TR-sak 13/06:
Sluttrapport samhandlingsprogrammet 2005

TR-sak 13.06 Sluttrapport samhandlingsprogrammet 2005

_______________

TR-sak 12/06:
Referatsaker

TR-sak 12.06 Referatsaker

_______________

Vedlegg

Innkalling til Trøndelagsrådet 29 mars

Offisiell protokoll fra Trøndelagsrådet 29 mars 2006