Steinkjer, 14.02.07

Innkalling til møtet i Trøndelagsrådet onsdag 14. februar 2007 kl. 09.30-15.30. Steinkjer Rådhus, møterom Weidemannssalen (Rådhussalen).

Program:
Kl. 09.15: Kaffe
Kl. 09.30: Saksbehandling
Kl. 12.00: Lunsj
Kl. 13.00: Saksbehandling

Saksliste Trøndelagsrådet:

– TR-sak 01.07 Godkjenning av protokoll fra Trøndelagsrådets møtet den 18 des.
– TR-sak 02.07 Orienteringer: Evaluering av Felles Fylkesplan
– TR-sak 03.07 Referatsaker: Brev til Statoil og Norsk Hydro
– TR-sak 04.07 Ny Trøndelagsplan, scenarieprosessen – status og prosess videre
– TR-sak 05.07 Samhandlingsprogrammet 2007
– TR-sak 06.07 Idrettspolitisk manifest, status og budsjett tiltaksplan
– TR-sak 07.07 Forvaltningsreformen – gjensidig orientering
– TR-sak 08.07 Eventuelt

Det vil bli servert kaffe ved møtets start. Eventuelle forfall meldes snarest til Sør-Trøndelag fylkeskommune v/Terje Thuseth tlf. 73866454 eller E-post terje.thuseth@stfk.no slik at varamedlemmer kan innkalles.

Med hilsen

Tore O. Sandvik
Leder Trøndelagsrådet

_______________

TR-sak 08/07:
Eventuelt

TR-sak 08.07

_______________

TR-sak 07/07:
Forvaltningsreformen – gjensidig orientering

TR-sak 07.07

_______________

TR-sak 06/07:
Idrettspolitisk manifest, status og budsjett tiltaksplan

TR-sak 06.07

_______________

TR-sak 05/07:
Samhandlingsprogrammet 2007

TR-sak 05.07

_______________

TR-sak 04/07:
Ny Trøndelagsplan, scenarieprosessen – status og prosess videre

TR-sak 04.07

_______________

TR-sak 03/07:
Referatsaker – Brev til Statoil og Norsk Hydro

TR-sak 03.07

_______________

TR-sak 02/07 :
Orientering – Evaluering av Felles Fylkesplan

TR-sak 02.07

_______________

TR-sak 01/07:
Godkjenning av protokoll fra Trøndelagsrådets møtet den 18 des.

TR-sak 01.07

_______________

Vedlegg

Innkalling og saker til 14 febr Trøndelagsråd (4)

Protokoll 14 febr Trøndelagsråd

Presentasjon status forvaltningsreformen

samhandlingsprogram2007b

Scenarieproses presentasjon

Steinkjer feb07