Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkestingssalen, 20.06.08

ROS Trøndelag

ROS Trøndelag v/Fylkesberedskapssjef
Dag Otto Skar

Presentasjon Trøndelagsrådet

_______________

Inntektsfordelingsutvalget

Inntektsfordelingsutvalget v/Jon Magnussen

Inntektsfordelingsutvalget Trødelagsrådet

_______________

Protokoll 200608:
Protokoll fra møtet 20.juni 2008

TR20juniprot

_______________

En presentasjon av Norges nest største operatørselskap

Et uavhengig norsk oljeselskap

Trøndelagsrådet-Det norske

_______________

TR-sak:
Innkalling med møtesaker

Innkalling til møte i Trøndelagsrådet 20.juni, sakene i møtet ligger vedlagt innkallingen.

TR20junimøte

_______________

TR-sak 19-2008:
Skjevfordeling mellom helseregionene

TR-sak 19-2008