Radisson Blue Værnes, 05.11.10

Trøndelagsrådet 5. november 2010 kl. 0900 – 1530

PROGRAM/SAKLISTE

09.00-09.30: Kaffe

09.30-09.35: TR-sak 01.2010 Kraftsituasjonen i Midt-Norge.
Innledning v/ Tore O. Sandvik

09.35-10.00: Vinteren 2009/10 Hva skjedde og hva skjer i fremtiden?
Harald Lein, NTE

10.00-10.25: Statnett – en del løsningen?
v/Tor Inge Akselsen

10.25-10.50: Markedets rolle i kraftsystemet
v/Espen Solvang, TrønderEnergi

10.50-11.15: Rammebetingelser som medspiller eller motspiller
v/ Norsk Industri

11.15-11.20: Oppsummering
v/Alf Daniel Moen

11.20-11.30: Pause

11.30-11.35: TR-sak 02.2010 Landbrukets situasjon i Trøndelag.
Innledning v/Alf Daniel Moen

11.35-11.55: Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag
v/fylkeslederne Lars Morten Rossmo og Trine Hasvang Vaag.

11.55-12.20: Norsk Bonde- og Småbrukarlag
v/nestleder i Nord-Trøndelag Peder Andresen

12.20-12.40: Landbruksdirektørene i Trøndelag
v/Kirsten Ingjerd Værdal og Tore Bjørkli

12.50-13.00: Spørsmål/diskusjon/oppsummering

13.00-13.45: Lunsj

13.45-14.30: TR-sak 03.2010 Regional Planstrategi

14.30-15.15: TR-sak 04.2010 Samhandlingsprogram 2011

15.15-15.30: TR-sak 05.2010 Eventuelt

_______________

Utkast til samhandlingsplan.

SHP2011 utkast 01 11 10

_______________

TR 03.2010:
Regional Planstrategi.

_______________

Utkast til Regional Planstrategi.

Reg planstrategi utkast 20 10 10

_______________

TR 04.2010
Samhandlingsprogram 2011

SHP2011 utkast 01 11 10 (1)

_______________

Vedlegg

Sakliste-Program Trøndelagsråd 5. november

Referat Trøndelagsrådet 05.11

Tore Bjørkli, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Tor Inge Akselsen, Statnett

Ole Børge Yttredal, Norsk Industri

Notat bonde- og småbrukarlaget

Kirsten Ingjerd Værdal, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Harald Lein, NTE

Espen Solvang, TrønderEnergi