Møteplan 2012, 01.01.12

Møteplan Trøndelagsrådet 2012:

Mandag 21. mai AU – Værnes 10.00-13.30 Radisson Blu
Fredag 15. juni AU – Rådhuset i Steinkjer – 10.30-13.00
Onsdag 22. august AU – Rådhuset i Trondheim 11.00-14.00
Mandag 24. september AU – Rådhuset i Steinkjer 10.30 – 13.30
Fredag 19. oktober AU – Fylkeshuset i Trondheim 11.00-14.00
Mandag 12. november Trøndelagsråd – Værnes (Tid og sted ennå ikke avklart)
Onsdag 19. desember AU – Værnes 10.00-13.30 Radisson Blu

2013:
10.-11. januar Trøndelagsmøte 2013 – Værnes

_______________

Vedlegg

Møteplan Trøndelagsrådet 2012

Møteplan Trøndelagsrådet 2012 oppdatert