Kirkestallen ved Værnes kirke, Stjørdal, 03.09.08

Program:
Kl. 09.45 Kaffe
Kl. 10.00 Saksbehandling
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 12.30 Saksbehandling
Kl. 15.30 Slutt

Sakliste Trøndelagsrådet

–TR-sak 22.2008 Godkjenning av protokoll fra Trøndelagsrådets møte den 20. juni 2008. (utsendt tidligere)
–TR-sak 23.2008 Felles Fylkesplan
–TR-sak 24.2008 Samhandlingsprogrammene 2005-2008.
–TR-sak 25.2008 AVINOR- investeringsstopp ved Trondheim lufthavn Værnes.
–TR-sak 26.2008 Norge trenger et Samferdselsløft. Grunnlag for fellesbrev til statsministeren
–TR-sak 27.2008 Forvaltningsreformen – gjensidig orientering.
–TR-sak 28.2008 Orienteringssak
–TR-sak 29.2008 Eventuelt

_______________

TR-sak 28.2008:
Orienteringssak

Til orientering vedlegges svarbrev fra justisminister Knut Storberget etter henvendelse fra Trøndelagsrådets vedrørende Politiutdanning på Værnes.

sak 28.08

_______________

TR-sak 27.2008:
Forvaltningsreformen – gjensidig orientering

Trykt vedlegg: 1. Invitasjon til administrativ ledelse i fylkeskommunene til regionale seminarer om forvaltningsreformen Til orientering vedlegges brev fra KRD, der administrativ ledelse i fylkeskommunene inviteres til regionale seminarer om forvaltningsreformen.

vedl.1.27.08

_______________

TR-sak 26.2008:
Norge trenger et samferdsløft. Grunnlag for fellesbrev til Statsministeren

Trykt vedlegg: 1. Grunnlag for fellesbrev til statsministeren.

vedl.1.26.08

sak 26.08

_______________

TR-sak 25.2008
AVINOR – investeringsstopp ved Trondheim lufthavn Værnes

Trondheim lufthavn, Værnes ivaretar en sentral og viktig funksjon for å oppnå regional utvikling i Midt-Norge. Masterplanen som er utarbeidet for lufthavna, og prosessen som har ført fram til planen, utgjør et godt grunnlag for fortsatt å kunne ivareta denne rollen.

TR-sak25.2008

_______________

TR-sak 24.2008
Samhandlingsprogrammene

Trykte vedlegg: 1. Oversikt over tiltak i samhandlingsprogrammene 2005-2008. Utrykte veldegg: 1. Samhandlingsprogrammene 2005-2008 2. Felles Fylkesplan 2005-2008.

280808 Samleskjema shp 2005-08

TRsak242008

_______________

TR-sak 23.2008
Felles Fylkesplan 2009-2012

Trykte vedlegg: 1. Felles fylkesplan for Trøndelag 2009-2012 Kreative Trøndelag – her alt e mulig, uansett 2. Sammendrag av høringsuttalelser Uttrykte vedlegg i saksmappen: 1. Høringsuttalelsene 2. Høringsbrev med vedlegg.

vedl.1.23.08

vedl.2.23.08

sak 23.08

_______________

TR-sak 22.2008:
Godkjenning av protokoll fra Trøndelagsrådet møte den 20.juni 2008

sak 22.08

_______________

Vedlegg

InnkallingTR3sept

Referat3sept2008