Hurtigruta, 16.03.05

I forbindelse med møtet blir det innledninger om fiskeri og havbruksnæringa i Trøndelag. – Fiskeridrektoratet region Trøndelag v / regiondirektør Alf Albrigtsen – Trøndelag Fiskeoppdretterlag /FHL v/ regionsjef Jørund Larsen – Fiskarlaget Midt-Norge v/styreleder eller nestleder. – NSL v/ fagansvarlig Leif Harald Hanssen – Prosjekter og satsinger i Trøndelag i marin sektor i regi av fylkeskommunene v/ regiondirektør Arnt-Ivar Kverndal og spesialrådgiver Jørn Ekrem;( felles fylkesplan (tematikk; marin sektor), marint forum, Aqua Reg, HASUT, etc..)

_______________

TR-sak 6/2005:
Samhandlingsprogrammet for Trøndelag 2005

Sekretariatets innstilling til vedtak:
Trøndelagsrådet tar statusrapporteringen til orientering.

TR-sak 6-2005.doc

_______________

TR-sak 7/2005:
Eventuell utvidelse av Trøndelagsrådet

Saken legges fram uten innstilling til vedtak.

TRF-sak 7-2005.doc

_______________

Vedlegg

innkalling1617mars.doc
Ref TR160305.doc