Fylkets Hus, Steinkjer, 18.12.08

Program:
Kl. 09.30 Kaffe
Kl. 09.45 Saksbehandling
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 12.45 Saksbehandling
Kl. 15.30 Slutt

_______________

TR-sak 43.2008:
Orienteringssak. Svarbrev fra helseministeren vedrørende skjevfordeling mellom helseregionene.

TR-sak 43

Skjevfordeling mellom helseregionene

_______________

TR-sak 42.2008:
Møteplan for Trøndelagsrådet 2009

TR-sak 42

_______________

TR-sak 41.2008:
Etablering av luftfartsforum for Trondheim lufthavn, Værnes

TR-sak 41

_______________

TR-sak 40.2008:
Forvaltningsreformen – oppfølging etter Stortingets behandling

TR-sak 40

_______________

TR-sak 39.2008:
Markedsføring av Trøndelag – felles portal

TR-sak 39

_______________

TR-sak 38.2008:
Hva gjør vi i VRI? (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) Orientering v/prosjektleder Øyvind Skogvold

TR-sak 38

_______________

TR-sak 37.2008:
Belboutvalgets arbeid. (Det vil også bli gitt en orientering fra administrasjonen i møtet.)

TR-sak 37

_______________

TR-sak 36.2008:
Samhandlingsprogram for Trøndelag 2009. Politisk påvirkning.

TR-sak 36

_______________

TR-sak 35.2008:
Samhandlingsprogram for Trøndelag 2009. Endelig sammenstilling etter behandling i fylkesting/bystyret.

TR-sak 35

_______________

TR-sak 34-2008:
Godkjenning av protokoll fra Trøndelagsrådets møte 5.november 2008.

TR-sak 34

_______________

Vedlegg

TRmøte18des2008

TRprot18des2008

VRI