Fylkets Hus, Steinkjer, 08.02.08

Møtelokale: Fylkets Hus, møterom Smia
Møtetidspunkt: Fredag 8. februar kl. 10.30-15.00

Program:
Kl. 10.30 Kaffe
Kl. 10.45 Saksbehandling
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 12.45 Saksbehandling
Kl. 15.00 Slutt

Sakliste:

–TR-sak 01.2008 Godkjenning av protokoll fra Trøndelagsrådets møte den 19.12.2007.
–TR-sak 02.2008 Orienteringssaker, Oljemessen Offshore Northern Seas (ONS)
–TR-sak 03.2008 Petroleumsmelding 2008/2009. (ettersendes)
–TR-sak 04.2008 Trøndelagsrådet sammensetning, ansvarsområde og rolle framover.
–TR-sak 05.2008 Takstsamarbeid innen kollektivtransporten i Trøndelag.
–TR-sak 06.2008 Felles fylkesplan – om status for arbeidet
–TR-sak 07.2008 Forvaltningsreformen – gjensidig orientering
–TR-sak 08.2008 Eventuelt

Eventuelle forfall bes meldt til Nord-Trøndelag Fylkeskommune v/Eli Rishaug tlf. 74111143
E-post: eli.rishaug@ntfk.no

_______________

Vedlegg

Innkalling 8.feb.2008

Referat fra møte

Presentasjon Trøndelagsråd

Presentasjon av forslag til mål