Fylkestingssalen Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim, 05.11.08

Program:
Kl. 09.45 Kaffe
Kl. 10.00 Saksbehandling
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 12.30 Saksbehandling
Kl. 15.30 Slutt

_______________

TR-sak 33-2008
Regonalt forskningsfond

TR-sak 33.2008

_______________

TR-sak 32.2008:
Forvaltningsreformen

TR-sak 32.2008

_______________

TR-sak 31.2008
Internasjonal strategi for Trøndelag

TR-sak 31.2008

TR-sak 31.2008.vedlegg

_______________

TR-sak 30.2008
Samhandlingsprogrammet 2009

TR-sak 30.2008

_______________

TR-sak 29.2008
Godkjenning av protokoll fra Trøndelagsrådets møte den 3.sep.2008

TR-sak 29.2008

_______________

Vedlegg:

Innkalling

Referat 5 november

Trøndelagsrådet 5 nov 2008