Fylkestingssal A. Fylkeshuset, Trondheim, 17.04.09

Program:
Kl. 09.45 Oppmøte/kaffe
Kl. 10.00 Saksbehandling
Kl. 12.00 Lunsj/Kaffe (inntas i Kantina)
Kl. 12.30 Saksbehandling
Kl. 15.30 Slutt

_______________

TR-sak 12.2009:
Trøndelagrådets sammensetning, ansvarsområde og rolle framover.

TR-sak 12.2009

_______________

TR-sak 11.2009:
Samhandlingsprogram 2009. Status i påvirkningsarbeidet.

TR-sak 11.2009

_______________

TR-sak 10.2009:
Lokalisering av nytt embete som preses i Den norske kirke – uttalelser fra Trønderlagsrådet. 

TR-sak 10.2009

_______________

TR-sak 09.2009:
Nasjonal Transportplan 2010-2019 – Tiltak i Trøndelag.

TR-sak 09.2009

_______________

TR-sak 08.2009:
Orienteringssaker.

-Brev fra Trøndelagsrådet angående nettselskaper – Brev fra Trøndelagsrådet angående basestruktur.

TR-sak 08.2009

_______________

TR-sak 07.2009:
Godkjenning av protokoll fra Trøndelagsrådets møte den 23. februar 2009.

TR-sak 07.2009

_______________

Vedlegg

TR-møte17april

Trprot17april2