AU – Værnes, 10.02.12

Innkalling og sakliste for møte i Trøndelagsrådets Arbeidsutvalg.


Sakliste:
– AU TR-01-2012 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll fra 16. desember
– AU TR-02-2012 Smart-Grid – utvidelse av prosjektet, Se vedlagte notat til orientering.
– AU TR-03-2012 Kampflybase Ørland, Orientering
– AU TR -04-2012 LUVA – lokalisering av driftsorganisasjon, Orientering v/Ingvild Kjerkol
– AU TR-05-2012 Lyntog Værnes-Oslo, Orientering v/Jernbaneforum
– AU TR-06-2012 Elektrifisering Trønder- og Meråkerbanen, Orientering v/Tore Kiste
– AU TR-07-2012 Evaluering Trøndelagsmøte 2012, Presentasjon av deltakernes tilbakemeldinger på web v/Jørn Arve Flått
– AU TR-08-2012 Gjennomgang av tiltak
– AU TR-09-2012 Møteplan for Trøndelagsrådet 2012
– AU TR-10-2012 Eventuelt

_______________

AU TR-10-2012:
Eventuelt
_______________

AU TR-09-2012:
Møteplan for Trøndelagsrådet 2012
_______________

AU TR-08-2012:
Gjennomgang av tiltak
_______________

AU TR-07-2012:
Evaluering Trøndelagsmøte 2012
Presentasjon av deltakernes tilbakemeldinger på web v/Jørn Arve Flått.

evaluering TRM2012pptx v2
_______________

AU TR-06-2012:
Elektrifisering Trønder- og Meråkerbanen
Orientering v/Tore Kiste
_______________

AU TR-05-2012:
Lyntog Værnes-Oslo
Orientering v/Jernbaneforum
_______________

AU TR-04-2012:
LUVA – lokalisering av driftsorganisasjon
Orientering v/Ingvild Kjerkol
_______________

AU TR-03-2012:
Kampflybase Ørland
Orientering
_______________

AU TR-02-2012:
Smart-Grid – utvidelse av prosjektet
Se vedlagte notat til orientering.

NOTAT smartgrid AU
_______________

AU TR-01-2012:
Godkjenning av møteinnkalling og protokoll fra 16. desember
_______________

Vedlegg

TRAU sakliste 021012

TRAU protokoll 021012

Møteplan Trøndelagsrådet 2012 (1)

Orientering om høyhastighetstog 10.02.12