AU Trondheim rådhus, 04.03.10

AU TR-07-2010:
Status angående utlysning av stilling som sekretær for Trøndelagsrådet.

AU TR-07-2010

_______________

AU TR-06-2010:
Godkjenning av brev til helseministeren angående best praksis helsefremming.

AU TR-06-2010

_______________

AU TR-05-2010:
Teatersamarbeid i Trøndelag – status.

AU TR-05-2010

_______________

AU TR-04-2010:
Om samarbeidet med stortingsbenken.

AU TR-04-2010

_______________

AU TR-03-10
Evaluering av Trøndelagmøtet 2010.

AU TR-03-2010

_______________

Vedlegg

TRAU 010310.sakliste

TRAU 010310.protokoll